Số phạm nhân này đang thi hành án phạt tù tại Trại giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, thị, thành phố.

Hội xét giảm án cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. 

Các phạm nhân được xét giảm án là những phạm nhân đã chấp hành án phạt tù được 1/3 thời gian trở lên, chấp hành tốt nội quy của trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực cải tạo và học tập, lao động xếp loại từ khá trở lên và đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác. 

Sau khi thông qua, hội đồng đề nghị xét giảm hết thời hạn chấp hành phạt tù cho 15 phạm nhân, giảm từ 3-10 tháng cho 20 phạm nhân.

Huy Vũ