Tại buổi làm việc, lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân đã báo cáo tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu đào tạo quốc tế nêu rõ: Dự án Đầu tư xây dựng Khu đào tạo quốc tế thuộc Học viện An ninh nhân dân đã được phê duyệt với mục tiêu bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ tinh thần, nhu cầu học tập, sinh hoạt, ăn ở, doanh trại cho 600 viên học viên quốc tế, với quy mô dự án gồm 1 công trình chính có 14 tầng nổi và 1 tầng bán hầm; diện tích sử dụng chính 9.008 m²; diện tích sàn xây dựng 16.995 m² cùng các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư dự án là 237,9 tỷ đồng…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh: Những năm qua, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Công an với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày càng phát triển, gắn bó và đoàn kết; phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kì mới. Đồng thời khẳng định việc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu đào tạo quốc tế thuộc Học viện An ninh nhân dân là vô cùng quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước về hợp tác, đào tạo quốc tế đặc biệt cho 2 nước bạn Lào và Campuchia. Thứ trưởng Bùi Văn Thành mong muốn trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm, tạo các điều kiện thuận lợi, sắp xếp nguồn kinh phí để dự án đạt hiệu quả cao nhất…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương khẳng định quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nhằm bảo đảm nguồn vốn đầu tư sát thực với yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; tin tưởng rằng Dự án Đầu tư xây dựng Khu đào tạo quốc tế thuộc Học viện An ninh nhân dân sẽ nhanh chóng được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tốt, góp phần đảm bảo tốt yêu cầu chiến đấu, công tác của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới….

Việt Hưng