Việc trao tặng, truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tình báo” đợt III cho 153 cán bộ điệp báo, cơ sở điệp báo An ninh miền Nam là thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân, đánh giá cao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tình báo hôm nay đối với công lao, đóng góp của các đồng chí điệp báo, cơ sở điệp báo An ninh miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đây còn là dịp giúp cho các thế hệ cán bộ điệp báo năm xưa có điều kiện gặp gỡ nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm hào hùng trong một giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Trung tướng Lê Thanh Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V trao tặng, truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tình báo cho 153 cán bộ, thân nhân cán bộ điệp báo An ninh miền Nam.
Đức Mừng