Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc giai đoạn 2010 – 2015 của Tổng cục V nêu rõ: Những năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Tổng cục V được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức, đạt hiệu quả thiết thực theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức triển khai có hiệu quả các mặt công tác, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các Bộ, ngành nhiều nội dung mang tầm chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, củng cố an ninh, góp phần đắc lực vào quá trình hội nhập quốc tế. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Tổng cục V – Bộ Công an đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, cùng Danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Tổng cục V.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Việt Tân biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc Tổng cục V đã đạt được; khẳng định trong thành tích vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân có đóng góp quan trọng, xứng đáng của Tổng cục V. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Tổng cục V cần phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, mưu trí, sáng tạo, tiếp tục nỗ lực phấn đấu; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; nhạy bén, sáng tạo trong công tác chiến đấu; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giáo dục chính trị tư tưởng; động viên cán bộ chiến sỹ gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc; góp phần tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia…

Tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Việt Tân đã trao Huân chương Quân công Hạng Ba, Huân chương Bảo vệ  Tổ quốc các Hạng cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Tổng cục V.
Việt Hưng