Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức quốc gia, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Dự cuộc họp có Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục Trưởng Tổng cục Chính trị CAND; các đồng chí thành viên Tiểu ban và đại diện các cơ quan chức năng liên quan... 

Tại phiên họp đã công bố Quyết định về việc thành lập Tiểu ban TĐKT (Tiểu ban) của Ban Tổ chức quốc gia Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Tổ chức quốc gia). Theo đó, Tiểu ban TĐKT gồm 6 thành viên, do Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức quốc gia làm Trưởng Tiểu ban; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Ủy viên Thường trực Ban Tổ chức quốc gia, Phó trưởng Tiểu ban và các Ủy viên gồm: ông Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban TĐKT Trung ương; bà Hoàng Thị Ngân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ; ông Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ TĐKT, Văn phòng Chủ tịch nước và Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục Công tác chính trị Tổng cục Chính trị CAND là Ủy viên Thường trực.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức quốc gia, Trưởng Tiểu ban phát biểu tại Phiên họp.
Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại phiên họp. 
Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Ủy viên Thường trực Ban Tổ chức quốc gia, Phó trưởng Tiểu ban thông qua Dự thảo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng.

Trước đó, ngày 14/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2074/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm  70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có yêu cầu: Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm cổ vũ  toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và lực lượng CAND ra sức thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng. 

Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống, Đề án đã được phê duyệt bao gồm 6 nội dung: Công tác tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động thi đua, khen thưởng; Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Hoạt động hội thảo, gặp mặt, giao lưu; Hoạt động dân vận và Hoạt động đối ngoại. Bộ Công an đã có Chỉ thị về nội dung nêu trên và phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Phát huy truyền thống 70 năm CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, từ ngày 19/8/2014 đến ngày 19/8/2015.

Tại Phiên họp, Trung tướng Lê Văn Đệ đã thông qua Dự thảo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đại biểu thảo luận, nhiều ý kiến nêu ra rằng: Khẩu hiệu phong trào thi đua phải dễ nhớ, dễ hiểu; Phong trào thi đua phải thiết thực,hiệu quả, nêu cao vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về các hình thức khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát. Công tác khen thưởng bám sát các tiêu chuẩn mới được ban hành, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân…

Đồng chí  Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương phát biểu tại Phiên họp.
Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Tổ chức quốc gia, Trưởng Tiểu ban với các đại biểu dự Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Trưởng Tiểu ban TĐKT phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam Trung tướng Bùi Quang Bền khẳng định công tác TĐKT rất quan trọng, phục vụ cho lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2015). Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, công tác thi đua bám sát vào chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an...cần chỉ ra những nội dung lớn cần làm từ nay đến 19/8. 

Về khen thưởng, Tiểu ban cần đề xuất với các cấp có thẩm quyền khen thưởng thành tích cho lực lượng CAND và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ; hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác TĐKT; rà soát lại các trường hợp có thành tích chưa được khen thưởng để đề xuất cấp trên khen. Từ nay đến 19/8 tăng cường các hoạt động thi đua và kịp thời có hình thức khen thưởng...đảm bảo theo đúng yêu cầu đặt ra.

Anh Hiếu