Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Thành về kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Sĩ quan hưu trí Bộ Công an tại Hà Nội (CLB), nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2018, Trung tướng Lê Thành, Chủ nhiệm CLB nêu rõ: Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và Công an các đơn vị, địa phương, Ban Chủ nhiệm, các Tiểu ban và các Tổ hội viên hoạt động nhiệt tình, trách nhiệm, có Chương trình, kế hoạch nên nhiệm kỳ 2010-2015, CLB Sĩ quan hưu trí đã đạt được nhiều thành tích; đã thi đua thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gắn với các cuộc thi đua, cuộc vận động do Bộ Công an và các cấp phát động với 7 tiêu chí thi đua thiết thực, phù hợp với đặc thù riêng của CLB. Tổ chức CLB xây dựng phát triển vững mạnh, đội ngũ sĩ quan hưu trí tư tưởng luôn vững vàng, trung thành, tin cậy, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng Đảng, Nhà nước và nhân dân. CLB đã động viên được 53% hội viên tích cực tham gia công tác chính trị, xã hội tại cơ sở; nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, giáo dục truyền thống cho hội viên…

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương, đánh giá cao hoạt động của CLB trong thời gian qua. Hoạt động của CLB, các thế hệ sĩ quan CAND đã nghỉ hưu nói chung, tại Hà Nội nói riêng trong thời gian qua có ý nghĩa trong giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; đồng thời bồi đắp truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND kế tiếp

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tại buổi làm việc. 

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn CLB, các sĩ quan CAND đã nghỉ hưu tích cực hoạt động, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; tại địa phương, các hội viên sẽ luôn phát huy phẩm chất của sĩ quan, cán bộ CAND, sống có ích, sống vui, sống khỏe và góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư…

Tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã cùng đoàn công tác tham quan cơ sở vật chất CLB, đồng thời cho ý kiến về việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm nơi sinh hoạt truyền thống cho sĩ quan hưu trí CAND tại Hà Nội...

Anh Hiếu