Trang thông tin điện tử của lực lượng Công an Sơn La là phương tiện thông tin truyền thông của Công an tỉnh, thực hiện mục tiêu đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền của lực lượng Công an nhân dân; đảm bảo thông tin khách quan, nhân văn, chính xác, kịp thời, theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước... được triển khai trên mạng internet và truy cập tại địa chỉ: http://congansonla.gov.vn.

Đồng chí đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp Công an tỉnh Sơn La trên mạng Internet.

Thông qua trang thông tin chính thống này, lực lượng Công an Sơn La cung cấp, tiếp nhận và phản hồi các thông tin liên quan đến ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng... cung cấp một số tiện ích, thông tin, hướng dẫn về thủ tục hành chính, các quy định, quy phạm pháp luật, những vấn đề có liên quan đến ANTT, đấu tranh, phòng chống tội phạm; đồng thời trang thông tin điện tử cũng là nơi tiếp nhận ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và cá nhân về tinh thần, thái độ phục vụ của CBCS Công an Sơn La, tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật...

Trang thông tin điện tử tổng hợp của lực lượng Công an Sơn La ra đời và chính thức đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu bạn đọc, phù hợp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, giúp mọi tầng lớp cán bộ và nhân dân thuận lợi hơn trong việc cập nhật thông tin của lực lượng Công an Sơn La một cách chính xác nhất; cùng với các cơ quan báo chí nói chung và báo chí CAND nói riêng góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Phong - Mạnh Tùng