Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá thời gian qua, Văn phòng Bộ Công an và Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo triển khai, xây dựng, thực hiện nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự. Đấu tranh, ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; góp phần giữ vững đảm bảo an ninh trật tự. 

Các đại biểu dự Hội nghị.  Ảnh Việt Hưng.

Hai lực lượng đã tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, kiểm soát, chống buôn lậu và chống các hoạt động tội phạm qua biên giới; vận động hàng nghìn lượt hộ dân đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới. Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hàng chục bánh hêrôin, hàng trăm viên ma túy tổng hợp; phục vụ đắc lực hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.…

Về phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới, Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Danh Cộng và Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng Huỳnh Ngọc Hà nhấn mạnh trong thời gian tiếp theo, Văn phòng Bộ Công an và Cục Tác chiến cần tăng phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Triển khai tốt các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặc biệt trong dịp Kỷ niệm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Truyền thống Công an nhân dân; các sự kiện chính trị, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu quốc tế đến Việt Nam. Chú trọng các địa bàn trọng điểm, tham mưu, xử lý các tình huống từ cơ sở. Tham mưu cho Thủ trưởng hai Bộ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ công tác quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ an ninh mạng, tuyên truyền, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm ma túy… Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, thống nhất trong đánh giá, dự báo tình hình liên quan; xây dựng hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao...

Việt Hưng