Thời gian qua, các phong trào thi đua của Tổng cục An ninh được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức, đạt hiệu quả thiết thực theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, 5 năm qua, cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng 4 Huân chương Hồ Chí Minh, 16 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 294 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Tổ quốc các hạng…

Toàn cảnh buổi Lễ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nêu rõ phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng An ninh với chủ đề: “Phát huy truyền thống Anh hùng, cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, ra sức lập công Vì An ninh Tổ quốc”.

Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ của Tổng cục An ninh sẽ tập trung lực lượng, triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, quan trọng đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giáo dục chính trị tư tưởng; động viên cán bộ chiến sỹ gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện. Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc….

Việt Hưng