Tới dự buổi Lễ, về phía Bộ Công an Việt Nam có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Công an. Về phía Hàn Quốc có Ngài Jeon Dae Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam; Ngài Chang Jae Yun, Trưởng đại diện Văn phòng KOICA Việt Nam.....

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các đại biểu tại buổi Lễ.

Theo báo cáo của Học viện CSND, dự án Thư viện điện tử tại Học viện đã được Chính phủ phê duyệt vào danh mục dự án ODA của Chính phủ Hàn Quốc và Lãnh đạo Bộ Công ký Quyết định phê duyệt vào ngày 27/12/2014. Dự án được xây dựng thành công sẽ hỗ trợ cho Học viện CSND tiếp tục lộ trình xây dựng và phát triển trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của lực lượng CAND và tiến tới trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia vào năm 2020.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các đại biểu nâng ly chúc mừng dự án

Tại buổi Lễ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã gửi lời cám ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã giành cho Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực. Với sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, đặc biệt là Học viện CSND và sự quan tâm, hỗ trợ của các đối tác Hàn Quốc, việc xây dựng và triển khai dự án xây dựng thư viện điện tử là một thành công, một bước tiến mới trong quá trình xây dựng, phát triển Học viện CSND và là dấu ấn quan trọng trong tiến trình hợp tác giữa Chính phủ Hàn Quốc và Chính phủ Việt Nam. Thứ trưởng Thường trực yêu cầu Học viện CSND phải phối hợp chặt chẽ với các đối tác để thực hiện các cam kết trong Văn kiện dự án và các quy định của pháp luật về quản lý, tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2015. Đồng thời, ngay từ bây giờ Học viện phải chuẩn bị cán bộ đủ năng lực được tập huấn, hiểu biết về dự án để có thể triển khai sử dụng ngay khi dự án hoàn thành.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực cũng yêu cầu các các đơn vị liên quan của Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ Học viện CSND và đối tác Hàn Quốc trong quá trình triển khai dự án.

Thu Uyên