Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết các huyện giáp ranh có đường Hồ Chí Minh đi qua là những địa bàn miền núi có vị trí chiến lược của các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, TT-Huế và Quảng Trị.

Quang cảnh hội nghị.

Hầu hết các huyện đều có đường biên giới với nước bạn Lào, có nhiều cửa khẩu hoạt động, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, dân cư bố trí không đều và có nhiều thành phần dân tộc sinh sống.

Trong bối cảnh đó, Công an các huyện giáp ranh đã thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tình hình hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm lợi dụng tuyến đường Hồ Chí Minh để hoạt động.

Tại hội nghị lần này, Công an các huyện giáp ranh cũng đã thông qua Quy chế phối hợp số 02/QCPH-CA để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn các huyện có đường Hồ Chí Minh đi qua.

Ngọc Thi