Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước”, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 3 luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an về chỉ đạo, triển khai, thực hiện đồng bộ các mặt công tác Công an. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Vì ANTQ”, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “CAND học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”.

Đoàn đại biểu Cụm thi đua số 3 báo công tại Khu di tích Nha Công an Trung ương.

Phong trào thi đua của cán bộ chiến sỹ trong cụm thi đua số 3 được đẩy mạnh, nhân rộng. Nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” xuất hiện trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh ghi nhận và khen thưởng.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu Cụm thi đua số 3 đã tặng 10 suất quà cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ CAND.

Hoàng Thìn