Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” cùng các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, 5 năm qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Trà Vinh quan tâm triển khai phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” sâu rộng trong lực lượng Công an toàn tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, địa phương. 

Từ đó, Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, như mô hình “Cấp giấy chứng minh nhân dân cho người già yếu, bệnh tật tại bệnh viện và nhà riêng”; mô hình “Hành quân dã ngoại giúp dân”; “Câu lạc bộ giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Đoàn viên thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”,…. nhằm mục tiêu chung là thực hiện khẩu hiệu hành động “Mỗi ngày, mỗi CBCS Công an Trà Vinh làm một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua, Công an tỉnh Trà Vinh đều được khen thưởng, trong đó có 1 Cờ thi đua của Chính phủ, 3 Cờ thi đua, 1 bằng khen của Bộ Công an và 4 Cờ thi đua của UBND tỉnh. Có 5 đơn vị cấp phòng, 11 đơn vị cấp đội đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” 5 năm trở lên; có 17 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liên tục và 21 cá nhân có 4 năm đạt danh hiệu này. Có 501 lượt tập thể, 5.324 lượt cá nhân được khen thưởng các hình thức.

Tại Đại hội thi đua, Công an Trà Vinh đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thuộc Công an toàn tỉnh trong phong trào thi đua “Vì An Ninh Tổ quốc”.

Dịp này, Ban giám đốc Công an Trà Vinh còn thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu AHLLVTND Ban An ninh huyện Cầu Kè, nay là Công an huyện Cầu Kè thuộc Công an Trà Vinh và liệt sĩ Lê Văn Năm, Đội trưởng trinh sát vũ trang thuộc Ban An ninh Trà Vinh; phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho Trung tướng Sơn Cang - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Phương Bình