Lớp đào tạo Trung cấp nghiệp vụ hệ vừa học vừa làm dành cho trưởng công an và cán bộ dự nguồn cấp xã được khai giảng vào tháng 7/2013. Trong thời gian học, các học viên đã được học tập theo đúng quy chế đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an ban hành. Trong 2 năm, 119 học viên đã được trang bị các kiến thức về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên ngành Trưởng Công an xã.

Trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho các học viên đạt thành tích học tập xuất sắc.

Trong kỳ thi tốt nghiệp kết thúc lớp đào tạo 100% học viên đạt yêu cầu được công nhận tốt nghiệp, trong đó 95,8% học viên xếp loại tốt nghiệp từ trung bình khá trở lên. Có 16 học viên được Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường Cao đẳng CSND I tặng Giấy khen.

Sỹ Quý