Đại tá Trần Minh Thùy-Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, số xe đạp này sẽ được Công an tỉnh tăng cường cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự để thuận lợi trong việc tuần tra trên những phố nhỏ, ngõ nhỏ, đến các nhà dân để gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; qua đó để hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại diện lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng BIDV tài trợ 100 chiếc xe đạp cho Công an Quảng Bình.
Lực lượng Cảnh sát khu vực Công an Quảng Bình tuần tra bằng xe đạp trên đường phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Việc sử dụng xe đạp thực hiện nhiệm vụ cũng giúp lực lượng Công an tăng cường rèn luyện sức khỏe, thể chất để phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân của lực lượng Công an Quảng Bình.

Sông Lam