Thông qua khóa huấn luyện, giúp cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội nâng cao khả năng thao tác về các động tác, khả năng sử dụng trang thiết bị, phương tiện CNCH; các đội hình CNCH, kỹ chiến thuật CNCH; tiếp thu các kiến thức, kinh nghiệm tiên tiến về CNCH của Nhật Bản để áp dụng vào công tác CNCH của Hà Nội…
Các giảng viên Sở PCCC Tokyo- Nhật Bản và Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội.

Khóa huấn luyện do 3 chuyên gia của Sở PCCC Tokyo và 7 huấn luyện viên của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội (được đào tào ở Nhật Bản) giảng dạy trong 3 tuần (từ ngày 2 đến 20/3).

Với các nội dung như: Kỹ năng sử dụng dây trong công tác CNCH; leo trèo và vượt xuyên bằng dây cứu hộ; sử dụng thang, ròng rọc, kiềng ba chân cứu hộ; kỹ thuật cứu người bị nạn ở trên cao, dưới hố sâu và trong không gian giới hạn; sơ cứu người bị nạn…

M.Hiền