Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND truyền đạt nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị . 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu nêu rõ, Trung ương Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định, việc tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận tại Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) sẽ góp phần đưa Nghị quyết của ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt, căn cứ vào nhiệm vụ của từng đơn vị, cụ thể hóa thành chương trình hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Trương Giang Long trực tiếp giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thiếu tướng Trương Giang Long đã tập trung nêu lên những điểm mới, cụ thể hóa về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những nhiệm vụ giải pháp có tính đột phá cần triển khai thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng... 

Anh Hiếu