Dự và chủ trì hội nghị có Trung tướng  Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng; lãnh đạo các cơ quan báo và truyền hình CAND.

Trong tháng 4/2017, các báo trong CAND đã bám sát và thực hiện tốt định hướng tuyên truyền theo chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND. Thông tin kịp thời các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại. 

Trung tướng  Lê Văn Đệ phát biểu tại hội nghị.

Bám sát và phản ánh sinh động công tác bảo vệ an ninh trật tự và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội. Nổi bật là tuyên truyền Nghị quyết trung ương 4 (khoá XII); phòng, chống diễn biến hoà bình; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… 

Các Báo Công an nhân dân, An ninh Thủ đô, Công an TP Hồ Chí Minh, Truyền hình CAND… đã có nhiều tin, bài, phóng sự nóng hổi tính thời sự, thông tin kịp thời mọi mặt đời sống xã hội; nhiều tin, bài gương người tốt, việc tốt, việc tử tế và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái… góp phần định hướng tốt dư luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, phân tích những thuận lợi, khó khăn nhằm phát huy tốt hơn vai trò của các báo trong CAND. 

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND nhận định, thời gian qua công tác phối hợp giữa các báo của lực lượng CAND có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. 

Thiếu tướng Phạm Văn Miên kiến nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an có sự phối hợp với các báo để trao đổi thông tin hằng tuần hoặc đột xuất nhằm đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các luận điệu sai trái, vu khống, bôi nhọ của các thế lực thù địch… 

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho rằng, các báo trong CAND là một lực lượng mạnh, được đông đảo bạn đọc tin yêu. Trong nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, các báo công an luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận. 

Tuy nhiên, tình nình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp, các báo cần nhanh nhạy, có sự liên kết, phối hợp chia sẻ thông tin tốt hơn nhằm phát huy sức mạnh của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ đã biểu dương kết quả các báo công an đạt được thời gian qua và nhấn mạnh: Cùng với làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, các cơ quan báo chí cần đẩy tuyên truyền hoạt động của lực lượng CAND, nhất là kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục và các bài viết về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tăng cường các bài viết có tính định hướng dư luận trong các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự… Trung tướng Lê Văn Đệ cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương hướng phát triển báo điện tử trong lực lượng CAND.

Văn Thịnh