Ngày 27/3, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, vừa ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố chỉ  đạo lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan (như Hội Cựu chiến binh các cấp, Sở Lao động - Thương binh và xã hội…) tổ chức kiểm tra, rà soát lại các trường hợp thương binh có tham gia sử dụng xe ba bánh; đánh giá thực trạng, tình hình sử dụng loại xe này tại địa bàn.

Từ đó đề xuất các biện pháp quản lý, tuyên truyền và xử lý triệt để các trường hợp sử dụng xe ba bánh trái phép; tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp xe ba bánh vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng luật định.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường xử lý xe tự chế, xe ba bánh giả danh thương binh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe tự chế, đối tượng giả danh thương binh sử dụng xe 3 bánh tự chế gây mất an toàn giao thông. Tổ chức ký cam kết về viêc không sử dụng xe tự chế trái quy định; đối với trường hợp là thương binh được phép sử dụng xe 3 bánh tự chế, tiến hành ký cam kết về việc sử dụng đúng mục đích, không chở người và hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật. Chủ động nắm tình hình liên quan đến các đối tượng, xây dựng phương án phòng ngừa hành vi tụ tập, gây rối, mất trật tự an ninh địa bàn, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp có thể xảy ra.

Đặng Lanh