Thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh, sáng 21/6, UBND TP Huế đã huy động gần 1.000 người gồm CBCS Công an, bộ đội, cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên bàn ra quân vệ sinh môi trường sau khi 300 hộ dân ở Thượng Thành, thuộc khu vực 1 Kinh thành Huế được di dời sang khu tái định cư Hương Sơ, TP Huế.

Chung sức thu dọn cây cối sau khi phát quang tại khu vực 1 Kinh thành Huế.

Nữ CSGT Công an TP Huế cùng tham gia, dọn dẹp tại nhà các hộ dân vừa di dời đến khu tái định cư Hương Sơ.

CBCS Công an phát quang bụi rậm, trả lại mặt bằng sạch cho di tích Kinh thành Huế.

Tại buổi dọn dẹp, vệ sinh môi trường, CBCS Công an thuộc các đơn vị đóng trên địa bàn TP Huế cùng CBCS Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng đã tổ chức dọn dẹp, vệ sinh, phát quang khu vực Thượng Thành, thu gom phân loại rác thải vận chuyển đến các bãi thải đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên vùng di tích, tôn tạo cảnh quan văn hóa, kiến trúc di sản đô thị Huế.

Công tác ra quân, dọn vệ sinh môi trường ở Thượng Thành, thuộc khu vực 1 Kinh thành Huế được thực hiện khẩn trương nhằm sớm hoàn trả lại mặt bằng sạch cho di tích.

Kiểm tra công tác dọn dẹp, chỉnh trang di tích, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị UBND TP Huế cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thu dọn, vệ sinh, dọn dẹp đến đâu hoàn thành bàn giao mặt bằng đến đó.

Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thu dọn cây cối vừa được phát quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ thăm hỏi, động viên các nữ công nhân vệ sinh môi trường ở khu vực Thượng Thành.

Đối với rác thải sinh hoạt cần được thu gom, vận chuyển về bãi rác, rác thải xây dựng thu gom, vận chuyển về bãi đỗ hoặc tận thu tái tạo lại làm vật liệu xây dựng để hoàn trả lại mặt bằng sạch cho di tích, đảm bảo cảnh quan, phát huy giá trị di sản.


Anh Khoa