Toàn cảnh Hội nghị.

Trong diễn văn mít tinh, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT đã ôn lại truyền thống 55 năm kể từ ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ cấp bậc hàm sỹ quan, hạ sĩ quan CSND. Thiếu tướng Trần Sơn Hà khẳng định lực lượng CSGT quyết tâm đoàn kết phấn đấu xây dựng lực lượng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, trí tuệ, hiệu quả trong công tác nghiệp vụ, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm.


GS,TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện với CBCS Cục CSGT về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi nói chuyện, GS, TS Hoàng Chí Bảo đã nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND. Trong đó, GS, TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh những phẩm chất đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, “Nêu cao tinh thần trách nhiệm – chống chủ nghĩa cá nhân – nói đi đôi với làm”,  “Lấy dân làm gốc”, “Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí – Công- Vô tư” là những tư tưởng cốt lõi, lời dạy xuyên suốt cuộc đời của Bác mà mỗi người, đặc biệt là CBCS trong lực lượng CAND phải noi theo...

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT đọc diễn văn mít tinh 55 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND.

Nội dung buổi nói chuyện về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách cũng như những câu chuyện có thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được GS.TS Hoàng Chí Bảo chuyển tải  hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút sự tập trung theo dõi, lắng nghe của toàn thể CBCS có mặt tại Hội nghị. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

P.Thuỷ