Thông qua lớp tập huấn, giúp các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nắm nâng cao trình độ chuyên môn về nghiệp vụ công tác PCCC và CNCH, vận dụng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tính thống nhất trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại biểu tại Lễ khai giảng lớp tập huấn.

Từ đó tạo chuyển biến cả về nhân thức và hành động của người dân đối với công tác phòng cháy. Đồng thời, là dịp để lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chủ động trao đổi, nắm bắt, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, qua đó giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong quá trình công tác tại các đơn vị, địa phương…

Trần Xuân