Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an vui mừng báo cáo với Bộ trưởng Trần Đại Quang những kết quả đạt được của Văn phòng Bộ trong năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 nêu rõ: Thời gian qua, Văn phòng Bộ Công an đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chương trình công tác của Bộ, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chúc mừng cán bộ chiến sĩ Văn phòng Bộ Công an.

Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tốt công tác nắm tình hình; chủ động đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ ban hành các mệnh lệnh, điện công tác và truyền đạt kịp thời ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ để Công an các đơn vị, địa phương giải quyết tốt các vấn đề an ninh trật tự.

Phối hợp, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; kịp thời báo cáo tình hình an ninh trật tự lên Trung ương, Chính phủ… Với những thành tích đã đạt được, Văn phòng Bộ Công an đã được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua…

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng cán bộ chiến sĩ Văn phòng Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả Văn phòng Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh thời gian tới Văn phòng Bộ Công an cần không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, thu nhận, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin nhất là ở những địa bàn quan trọng, chiến lược, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Tiếp tục tổ chức tốt công tác trực ban, trực chỉ huy; chủ động nắm chắc tình hình, tiếp nhận và xử lý thông tin, kịp thời báo cáo Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an; đảm bảo tốt nhất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời cần chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chính trị tư tưởng, đào tạo nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu về mọi mặt; phục vụ ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; triển khai tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; giải quyết tốt các vấn đề an ninh trật tự, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Bộ Công an; góp phần cùng toàn lực lượng CAND giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội đất nước…

Việt Hưng