Tham dự buổi làm việc có Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ và lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ (Bộ Công an). Về phía địa phương có các đồng chí Dương Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Bộ trưởng Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Cà Mau.

Thay mặt CBCS Công an Cà Mau, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng kết quả công tác năm 2018, những tháng đầu năm 2019.

Theo đó, Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện những chủ trương, Nghị quyết, chiến lược chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ phát triển KTXH của tỉnh. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh. Phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, xử lý các vấn đề phát sinh phức tạp liên quan đến ANTT. Công an tỉnh đã mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề; nâng cao chất lượng công tác pháp chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác thanh tra, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Công an tỉnh Cà Mau đang xây dựng Đề án bố trí Công an chính qui đảm nhận chức danh Công an xã. Theo đó, năm 2019 bố trí Công an chính qui tại 100% xã trọng điểm, phức tạp về ANTT; dự kiến năm 2021 bố trí 100% xã còn lại…

Bộ trưởng Tô Lâm, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Cà Mau đạt được thời gian qua. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân tỉnh Cà Mau đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND nói chung, Công an Cà Mau nói riêng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đặt ra cho toàn lực lượng CAND nói chung, Công an Cà Mau nói riêng đòi hỏi mỗi CBCS cần đề cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm; giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm và địa bàn trọng điểm. Tập trung rà soát, triệt phá các băng nhóm lưu manh, côn đồ; cho vay lãi nặng, bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, tín dụng đen, chống người thi hành công vụ…

“Công an Cà Mau cần tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu đúng, tham mưu trúng; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Chú ý an ninh phi truyền thống, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, làm tốt công tác dân vận, khơi dậy và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh. Đặc biệt, Công an Cà Mau cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho CBCS; triển khai thực hiện tốt chủ trương, đề án của Bộ Công an về sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường công tác xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị cho CBCS; chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy; chủ động không để xảy ra đột xuất, bất ngờ...”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tiếp tục triển khai việc bố trí Công an xã chính qui xuống cơ sở, lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia xây dựng đơn vị, chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống"...

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau báo cáo tại buổi làm việc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và làm việc với  Trại giam Cái Tàu, đóng trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Văn Đức