Năm 2018, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại, đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá, xác lập nhiều chuyên án, khám phá nhiều vụ án hình sự, kinh tế, môi trường nghiêm trọng, phức tạp, tạo niềm tin trong nhân dân.

Trong năm 2018, Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã điều tra khám phá 674/815 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 82,7%, vượt 7,7 % so với chỉ tiêu Bộ Công an đề ra, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% với 15/15 vụ…

Trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho Thượng tá Nguyễn Thành Long.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đối với Thượng tá Nguyễn Thành Long(45 tuổi, quê quán xã Cẩm Hà, TP Hội An). Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Thượng tá Nguyễn Thành Long là Trưởng Công an huyện Núi Thành.


Ngọc Thi