Tại buổi giao ban, Trung tướng Đỗ Đức Kính đã đánh giá toàn diện công tác XDLL trong quý I-2015 của lực lượng Cảnh sát cơ động. Qua đó, nắm bắt kịp thời và đánh giá chính xác, khách quan những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại.

Trung tướng Đỗ Đức Kính phát biểu ý kiến tại buổi giao ban.

Từ những ý kiến, đề xuất của các đơn vị, Bộ Tư lệnh CSCĐ có biện pháp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác XDLL trong thời gian tới. Tiếp tục chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Riêng các đơn vị có cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện các khối diễu binh phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, đã báo cáo đánh giá đúng tiến độ và tư tưởng tình cảm của cán bộ chiến sĩ trong quá trình tham gia tập luyện để có kết quả tốt nhất.

K.Q.