Các đơn vị tham gia hội thi
Cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ tham gia các bài thi

Hội thi nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, động viên khích lệ cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ yên tâm công tác, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

. Tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng CAND hiểu rõ vị trí, tác dụng của động vật nghiệp vụ nói chung và chó nghiệp vụ nói riêng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH. Qua đó, tạo phong trào thi đua giữa Công an các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ; củng cố, nâng cao năng lực nghiệp vụ, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Được biết, vòng thi sơ khảo khu vực phía Nam năm nay có 30/31 địa phương tham dự Hội thi và 23/30 đơn vị Trại giam, Cơ sở giáo dục thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Với tổng số 149 cán bộ huấn luyện và 149 chó nghiệp vụ. Đây là những cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ tiêu biểu nhất của các đơn vị địa phương khu vực phía Nam về tham gia hội thi.

B.Lê-C.B