Đợt tập huấn lần này nhằm thống nhất các động tác kỹ thuật, các nghi lễ điều lệnh, đội hình khối diễu binh, diễu hành và bồi dưỡng phương pháp huấn luyện cho cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện các khối diễu duyệt binh thể hiện sự hùng mạnh, trang nghiêm và thống nhất của lực lượng CAND...

Đ.Cường