Thượng tướng Lê Thế Tiệm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội thảo có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, một số đồng chí lão thành cách mạng là cán bộ lãnh đạo an ninh khu 5 thời kỳ chống Mỹ, Viện Khoa học lịch sử Bộ Công an và lãnh đạo Công an 9 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên thuộc địa bàn khu 5 cũ.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã nêu rõ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến trường khu 5 là một địa bàn chiến lược, nơi giành giật và đụng đầu quyết liệt giữa lực lượng An ninh của ta với các thế lực tình báo, gián điệp và tay sai của Mỹ - quân đội Sài Gòn.

Lực lượng An ninh khu 5 được Đảng quan tâm chăm lo xây dựng đã kiên trì, dũng cảm, mưu trí cùng quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang liên tục nổi dậy đấu tranh diệt ác, phá kìm, lập được những chiến công lớn, góp phần quan trọng cùng cả nước kháng chiến thành công.

Vì vậy, việc tổ chức hội thảo nghiên cứu, bổ sung, đóng góp ý kiến để chỉnh sửa và biên soạn Lịch sử An ninh khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một việc làm hết sức quan trọng để phát huy truyền thống cách mạng, tiếp bước cha anh và góp phần phục vụ công cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ hiện nay.

Trong phần lớn thời gian còn lại của hội thảo, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo An ninh khu 5 đã phát biểu thảo luận, chỉnh sửa và đóng góp ý kiến cho đề cương cuốn Lịch sử An ninh khu 5 do Viện Khoa học lịch sử Bộ Công an biên soạn, trong đó tập trung vào các vấn đề lớn như: vị trí, đặc điểm chiến lược của chiến trường khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ; việc chuyển hướng hoạt động từ giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, từng bước làm thất bại các chiến lược chiến tranh của địch từ năm 1954 đến năm 1975; những bài học kinh nghiệm về việc vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, của lực lượng Công an vào thực tiễn chiến trường khu 5 và mối quan hệ gắn kết quân dân với Đảng trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ....

Đây là những tư liệu lịch sử cụ thể, chính xác và quý giá để Viện Khoa học lịch sử Bộ Công an và Công an các tỉnh tổng hợp, biên soạn để hoàn chỉnh cuốn Lịch sử An ninh khu 5 trong thời gian tới

Viết Nghĩa