Cục Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Tổng cục Hậu cần CAND có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng xây dựng kế hoạch đảm bảo hậu cần cho toàn lực lượng CAND; thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác lập, trình duyệt và triển khai công tác kế hoạch hậu cần; quản lý tài sản công; quản lý sản xuất và doanh nghiệp trong lực lượng CAND; chủ trì nghiên cứu xây dựng các chế độ tiêu chuẩn, định mức về ăn, ở, mặc, trang bị vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, phương tiện… Cục gồm 6 phòng và 1 trung tâm tư vấn, thiết kế, giám sát xây dựng, có tài khoản và con dấu riêng…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Tính nhấn mạnh: Cục Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị nghiệp vụ chuyên ngành, vừa có nhiệm vụ tham mưu vừa hướng dẫn công tác hậu cần CAND. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo của đơn vị phải gương mẫu, không ngừng nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ công tác Công an; nhu cầu sử dụng các loại phương tiện, vật tư của các lực lượng và dự tính xu hướng phát triển của các nhu cầu đó.

Từ đó xây dựng các kế hoạch phù hợp; trong đầu tư phải giải quyết cho được mối quan hệ giữa đầu tư điểm và diện, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tránh tiêu cực, lãng phí. Tổng cục Hậu cần phải tập trung chỉ đạo, điều chỉnh biên chế, nhanh chóng ổn định tổ chức và con người. Cần lưu ý phải lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao..

Tường Minh