Lễ mít tinh được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tới dự có Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh...

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an vừa được bầu vào Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đảng khoá XII.
Các đại biểu tại Lễ mít tinh.

Thứ trưởng Tô Lâm đã thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015); nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng thời thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI  “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. 

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, tại Đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện, sôi nổi thảo luận và tranh luận với gần 700 lượt đồng chí phát biểu tại đoàn; 34 đồng chí phát biểu tại Đại hội trong tổng số 54 tham luận của các đại biểu đăng ký phát biểu.

Thứ trưởng Tô Lâm cho biết thêm, sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Đại hội tiến hành bầu cử đúng quy chế bầu cử tại Đại hội, bầu một lần đủ 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức Ban chấp hành Trung ương và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương.

Ban chấp hành Trung ương đã bầu một lần đủ số lượng Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, trong đó có 7 đồng chí Ủy viện Bộ Chính trị khóa XI tái cử và 12 đồng chí lần đầu tham gia Bộ Chính trị; Ban chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định lực lượng công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội, được Đảng, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Mặc dù các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, âm mưu phá hoại Đại hội nhưng chúng ta đã chủ động có kế hoạch, vô hiệu hoá và đập tan âm mưu, hành động của chúng, góp phần vào thắng lợi chung của Đại hội.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an đại diện cho tuổi trẻ CAND phát biểu chào mừng cho biết đoàn viên, thanh niên CAND đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên, cổ vũ và phát huy mạnh  mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập, lập thành tích chào mừng Đại hội và thiết thực góp phần cùng toàn lực lượng CAND bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội.

Hoà – Thuỷ