Chiều 21-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội đang công tác trong lực lượng CAND về dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an báo cáo tóm tắt kết quả chuẩn bị dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo chiếm 18,75%  tổng số các dự án Luật trình Quốc hội trong kỳ họp này. Việc chuẩn bị, triển khai đúng tiến độ, đảm bảo theo chương trình đề ra.

 Cụ thể, dự án Luật đặc xá gồm 6 chương, 36 điều, bao gồm 6 chương, 39 điều. So với Luật Đặc xá năm 2007 thì dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) giữ nguyên số chương, tăng 3 điều quy định về trách nhiệm của Tổ thẩm định liên ngành, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao trong thực hiện công tác đặc xá.

Dự án Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 47 điều về cơ bản đã hoàn thiện. Phạm vi điều chỉnh không trùng dẫm với phạm vi điều chỉnh của Luật An toàn thông tin. Dự thảo Luật an ninh mạng xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia để áp dụng các biện pháp bảo vệ tương xứng, phù hợp với tính chất quan  trọng của những hệ thống thông tin này.

Dự án Luật CAND sửa đổi gồm 7 chương, 48 điều nhằm thể chế hoá các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết số 18 ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó yêu cầu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước; sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu Quốc hội trong CAND về dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu Quốc hội trong CAND sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ các cuộc họp tại Hội trường, phiên họp toàn thể của các Ủy ban và ở tổ để phát biểu, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng các dự án luật, các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu các đại biểu cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật liên quan đến ANTT, góp phần nâng cao vị thế, tiếng nói của lực lượng CAND trên diễn đàn Quốc hội, đóng góp vào sự thành công của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV…

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác được xem xét, quyết định trong Kỳ họp này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu Quốc hội trong lực lượng CAND tiếp tục tăng cường phát biểu tại Hội trường, thảo luận tại tổ và trao đổi thông tin ngoài hội trường về kết quả công tác Công an phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước....  

Phương Thuỷ