Dự buổi gặp mặt còn có: Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Xuân Tỷ và Trung tướng Phan Anh Việt, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an cùng toàn thể 52 học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh Khóa 66, đối tượng 1...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ, ban, ngành, địa phương đang học Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh Khóa 66, đối tượng 1.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự buổi gặp mặt

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Công an đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tập trung hoàn thiện việc xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Kiện toàn tổ chức Bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" gắn với tinh giản biên chế. Bảo đảm thống nhất, thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành từ Bộ đến Công an cơ sở, theo hướng "Bộ tinh gọn, Tỉnh vững mạnh, Huyện toàn diện, Xã bám sát cơ sở", nhằm đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đạt được những kết quả trên đây là do lực lượng CAND luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hiệp đồng phối hợp, giúp đỡ chặt chẽ có hiệu quả của các Bộ, Ban, Ngành, địa phương nói chung và các đồng chí học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh Khóa 66, đối tượng 1 nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, các đồng chí sau khi tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề tại Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh Khóa 66, đối tượng 1 sẽ phát huy những kiến thức bổ ích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm Quốc phòng, An ninh trong tình hình mới. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, địa phương để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng và các học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh Khóa 66, đối tượng 1, Trung tướng Nguyễn Xuân Tỷ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an; mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trong công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh...

Trần Xuân