Ngày 19/9, Văn phòng Thường trực Ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN) Bộ Công an đã có Công điện số 09, gửi Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái; Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Tổng cục VIII, K20; Cục C66, C67, yêu cầu lực lượng Công an chủ động đối phó với mưa lũ, sạt ở đất.

Theo nội dung Công điện, để chủ động đối phó với diễn biến của đợt mưa, lũ, sạt lở đất, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc Công điện số 28/CĐ-TW ngày 18/9 của Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Văn phòng UBQG TKCN và chỉ đạo của chính quyền địa phương về đối phó với mưa, lũ.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời tham mưu cho các cấp chính quyền để thông báo người dân biết, đặc biệt là các khu vực ven sông, suối, vùng có nguy cơ sạt lở; vùng có nguy cơ lũ quét để có biện pháp ứng phó; phối hợp với các lực lượng tham gia di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Bố trí lực lượng để hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc để đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo hàng ngày về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Bộ Công an…

Hiếu Quỳnh