Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Quang Huy và chúc mừng đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định cho Đại tá Nguyễn Quang Huy.

Đồng chí Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa tin tưởng rằng Đại tá Nguyễn Quang Huy sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng công an Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đặt ra, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Quang Huy phát biểu nhận nhiệm vụ .


Đình Hợp