Tại khu di tích Kim Liên, đoàn báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã dày công vun đắp cho mối quan hệ Việt - Lào về những kết quả hợp tác quan trọng lực lượng an ninh hai nước trong thời gian qua.

Ngày 3-8, hai bên đã tổ chức ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ 7. Phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, lực lượng an ninh hai nước trong những năm qua đã cùng nhau phối hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi nước, hòa bình ổn định khu vực và tình đoàn kết Việt Nam - Lào.

Mạnh Cường