Lớp tập huấn Cảnh sát tuần tra, kiểm soát đường thuỷ được tổ chức từ ngày 12/10 và đến ngày 14/10 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

 Sau 2 ngày học tập, học viên đã được trang bị khối kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát đường thuỷ...

Đại tá Dương Ngọc Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát biểu bế mạc.

Thông qua đó, học viên nâng cao kỹ năng để áp dụng vào thực hành điều khiển phương tiện xuồng máy CAND cập mạn, kiểm tra phương tiện vận tải...

Thay mặt lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Dương Ngọc Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh tầm quan trọng về hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát đường thuỷ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phải thường xuyên trau dồi chuyên môn, nâng cao trình độ, kiến thức để đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát đường thuỷ phục vụ yêu cầu công tác của Cục, của đơn vị.

Đại tá Dương Ngọc Tiến trao Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm soát đường thuỷ cho các học viên.

Đại tá Dương Ngọc Tiến yêu cầu các học viên đã được tiếp thu qua tập huấn, nhất là kiến thức chuyên sâu về hoạt động tuần tra, kiểm soát đường thuỷ, khi về đơn vị các đồng chí phải tiếp tục nghiên cứu để nâng cao trình độ, vận dụng những kiến thức đã được nghiên cứu, tập huấn, vào công tác thực tiễn của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, phòng chống tiêu cực, sai phạm trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, thực hiện tốt quy chế dân chủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

Kết thúc lớp tập huấn, 100% học viên đều hoàn thành chương trình học tập và được cấp Giấp chứng nhận.

Hưng Vân