Lớp học có 89 học viên đến từ công an 30 tỉnh, thành phố. Các học viên đã hoàn thành 32 chuyên đề, 5 báo cáo thực tế về chính trị, pháp luật, cải cách tư pháp, tình hình nhiệm vụ đảm bảo ANQG, TTATXH và những kỹ năng về công tác quản lý, chỉ đạo, chỉ huy hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CSND.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện CSND tặng giấy khen của Giám đốc Học viện cho 11 học viên xuất sắc.

Giảng viên tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế cho lớp học là những nhà khoa học nhiều kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia. 11 học viên xuất sắc của khóa học đã được nhận giấy khen của Giám đốc Học viện CSND.

Thu Phương