Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đối với người đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ; đánh giá tác động về quy định của pháp luật tôn giáo đối với người đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ.

Các đại biểu tại Hội thảo

Ngày 18-11-2016, Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó tại Điều 6, khoản 5 quy định người  bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền  bày tỏ tín ngưỡng tôn giáo.

Về quy định trên, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm thực hiện quyền cho các đối tượng trên. Đây là quy định mới của Luật, thể hiện tính nhân văn sâu sắc cũng như trách nhiệm của Nhà nước trong công nhận tôn trọng, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về quan điểm của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, thực trạng phạm nhân có tín ngưỡng, tôn giáo đang chấp hành án phạt tù, nhu cầu của người chấp hành án phạt tù đối với việc bày tỏ tôn giáo; khó khăn vướng mắc trong quản lí, giáo dục phạm nhân khi triển khai thực hiện quy định trên tại các cơ sở giam giữ; thực hiện quyền tự do tín ngưỡng cho người chấp hành án phạt tù nhưng phải bảo đảm an ninh, an toàn trại giam; việc tự do tín ngưỡng của phạm nhân này không được ảnh hưởng đến những phạm nhân khác...

Một số đại biểu tham luận tại Hội thảo

Tổng hợp các ý kiến tại Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII cho biết, hiện nay, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành đều chưa có quy định nên tới đây khi sửa đổi, bổ sung cần cân nhắc đưa nội dung này vào dự thảo, từ đó để thực hiện thống nhất.

Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo đến tất cả các phạm  nhân, để phạm nhân là chức sắc tín đồ tôn giáo hiểu và tôn trọng. Kiên quyết đấu tranh, xử lí các hoạt động đối tượng lợi dụng tôn giáo, đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách, chế độ giam giữ đối với người b ị tạm giữ tạm giam, phạm nhân...

Thu Thuỷ