Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thư

Bộ trưởng nhấn mạnh quyết tâm của Đại hội, của toàn Đảng, toàn dân trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, khẳng định đây là vấn đề có tính sống còn của Đảng, đòi hỏi thời gian tới phải có những giải pháp mang tính đột phá trên cơ sở hoàn chỉnh hệ thống luật pháp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Trong cuộc đấu tranh này, lực lượng Công an trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, phát hiện, điều tra, làm rõ các vụ việc tham nhũng, tiêu cực để các cơ quan có thẩm quyền xét xử nghiêm, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Đại hội đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng. Bên cạnh việc ghi nhận đóng góp to lớn của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, Đại hội cũng xác định rõ nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng, đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo đi đôi với nâng cấp trang, thiết bị, phát triển khoa học Công an; cải tiến phương thức hoạt động của lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách, phối hợp với các tổ chức của nhân dân trong bảo vệ an ninh - trật tự.

Bộ trưởng thông báo việc Đại hội tín nhiệm bầu 7 đồng chí thuộc lực lượng CAND vào BCH Trung ương Đảng khóa X, trong đó có 4 đồng chí tái cử, 3 đồng chí được bầu mới. Điều này thể hiện sự quan tâm và ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng Công an, được Đại hội tin tưởng bầu chọn, đồng thời cũng là sự giao phó trọng trách trước Đảng, trước nhân dân...

Do đó, các đồng chí vừa trúng cử vào BCH Trung ương Đảng khóa X cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ, quyết tâm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh - trật tự, tạo môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ Đại hội X của Đảng

Phan Đăng