Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BCA ngày 10- 8- 2012 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân. Căn cứ Quyết định số 7832/QĐ – BCA ngày 29- 12- 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Báo Công an nhân đã đón nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” năm 2015.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên đại diện báo trao tặng bằng khen cho các Ban được công nhận Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân.

Sáng 23- 12, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân đã trao bằng khen cho 7 Ban thuộc Báo gồm: Ban Trị sự; Ban Thư ký tòa soạn; Ban Thời sự - Chính trị - Nghiệp vụ; Ban Pháp luật – Bạn đọc; Ban An ninh thế giới Tuần; Ban Văn nghệ Công an và Cơ quan đại diện báo Công an nhân dân tại Tp Hồ Chí Minh.

Xuân Bùi