Theo báo cáo của Viện Khoa học hình sự, hàng năm, đơn vị tham gia khám nghiệm hiện trường hàng trăm vụ, giải quyết nhiều yêu cầu về công tác kỹ thuật phòng, chống tội phạm tại Việt Nam…

Trang thiết bị giám định ADN hiện đại

Được sự giúp đỡ của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, ngày 22-6-2016, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng Trung tâm Khoa học hình sự sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Trong đó, cơ quan chủ quản là Bộ Công an và Chủ dự án là Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an. Năm 2017, Viện Khoa học hình sự đã tiếp và làm việc với 4 Đoàn chuyên gia của Hàn Quốc sang để khảo sát, thiết kế và sửa chữa cơ sở hạ tầng cho Trung tâm phân tích chứng cứ hiện trường trong khuôn khổ dự án…

Năm 2018, Viện đã tiếp Đoàn cán bộ Hàn Quốc sang trao đổi về hệ thống tìm kiếm dấu vân tay, vân chân (AFIS).

Đặc biệt, ngày 20-9, tổ chức Lễ khánh thành Phòng Thí nghiệm Giám định đường vân, giày dép… đánh dấu sự hoàn thành giai đoạn 1 của dự án. Đến nay, giai đoạn 2 của dự án là lắp đặt các thiết bị giám định ADN đã được cả 2 bên gấp rút hoàn thành.

M.Hiền