Ngoài 400 xe mô tô Honda, nhãn hiệu Future đợt này, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trang cấp 395 xe cùng loại trong các đợt trước và sẽ tiếp tục khẩn trương làm các thủ tục cần thiết để bảo đảm trang cấp mỗi đơn vị Công an xã ít nhất 2 xe mô tô.

Tổ chức bàn giao 400 xe mô tô Future cho lực lượng Công an xã chính quy.

Theo đề án đưa Công an chính quy về đảm nhận chức danh Công an xã của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc bố trí 5 đồng chí Công an chính quy tại mỗi đơn vị đối với 428 xã trên địa bàn tỉnh.

Việc trang bị mới xe mô tô đã góp phần từng bước khắc phục điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã chính quy yên tâm công tác. thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng lực lượng Công an tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vương Linh