Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ CMLTMN-VN bắt tay các chiến sĩ Công an chi viện cho an ninh miền Nam.

 Nhờ hoạt động tích cực của lực lượng an ninh và cơ sở của lực lượng an ninh, chúng ta đã hạn chế tối đa việc tiêu hủy tài liệu của địch, buộc chúng giao hồ sơ, tài liệu, vũ khí, kho tàng, phương tiện gần như đầy đủ. Riêng Chiến dịch Hồ Chí Minh, ta đã tiêu diệt, bắt sống 40 vạn tên địch, trong đó nhiều tên là đối tượng tình báo, gián điệp, ngụy quân, ngụy quyền cao cấp và phản động đầu sỏ.

Trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, lực lượng CAND đã góp phần vào thắng lợi chung, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược giải phóng miền Nam cũng như trong tiến trình trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND.

Trong cuộc cách mạng ở miền Nam, cùng với những hy sinh, tổn thất của quân, dân ta, lực lượng an ninh, cơ sở của lực lượng an ninh đã mưu trí, chiến đấu anh dũng và rất nhiều người trong số đó đã ngã xuống. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, riêng lực lượng chi viện của Bộ Công an (căn cứ giấy báo tử kể từ năm 1969 đến 1977) thì trong số lực lượng Công an miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam, đã có 842 đồng chí hy sinh.

Theo thống kê của Ban Nghiên cứu tổng kết lịch sử CAND, tổng số cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam kể từ năm 1959 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng là hơn 11 nghìn đồng chí, trong đó có hơn 8.000 cán bộ và hơn 3.000 Công an vũ trang. Trong số đó, có đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Quang Việt, 3 đồng chí Cục trưởng và nhiều đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng Ty, Phó trưởng Ty (nay là Giám đốc, Phó Giám đốc Công an địa phương).

Tổng số vũ khí các loại được chi viện cho an ninh miền Nam là hơn 500 tấn, 76 tấn máy móc, riêng giai đoạn 1973 - 1975 đã đạt khoảng 450 tấn vũ khí, 45 tấn máy móc. Sau giải phóng, Nhà nước đã có các quyết định tuyên dương danh hiệu Anh hùng  LLVTND cho các đơn vị, cá nhân đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ. Trong số đó, có nhiều đơn vị, cá nhân thuộc Ban An ninh Sài Gòn - Gia Định...

Tính đến nay, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đã tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 1.292 lượt cá nhân; 4.374 lượt tập thể; 47.175 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

CAND