Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương về tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2011, Đại tá Nguyễn Sơn - Giám thị Trại giam A2 cho biết, trong 9 tháng qua, đơn vị đã chủ động thực hiện tốt toàn diện các mặt công tác, chú trọng đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giam giữ, cải tạo và giáo dục phạm nhân; trật tự, vệ sinh môi trường khu vực giam giữ chuyển biến cơ bản; an ninh an toàn trong khu vực trại được đảm bảo, không để xảy ra các vi phạm.

Công tác nghiệp vụ cơ bản được chú trọng hơn, việc khai thác thông tin tội phạm và thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan điều tra đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chế độ, chính sách cho can phạm nhân được thực hiện kịp thời, chính xác, minh bạch, công tác tiếp dân, giải quyết chế độ thăm gặp phạm nhân đi vào nền nếp; công tác khám chữa bệnh, điều trị cho can phạm nhân được chấn chỉnh, đảm bảo thực chất và hạn chế các biểu hiện tiêu cực, vi phạm.

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tại buổi làm việc.

Sau khi đi kiểm tra về nơi ăn ở, giam giữ, khu cải tạo và giáo dục cho phạm nhân, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban giám thị, cán bộ, chiến sỹ của trại.

Thứ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo trại cần có kế hoạch cụ thể phối hợp với chính quyền nơi đơn vị đóng quân để có sự phối hợp chặt chẽ và cần thiết khi có yêu cầu, tránh các tình huống đột xuất, phức tạp xảy ra; có kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, cũng như bổ sung các thiết bị, phương tiện cho đơn vị nhằm tăng cường sự quản lý, nâng cao chất lượng công tác giam giữ, cải tạo cũng như lao động dạy nghề cho phạm nhân

V. Nhất