Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) (18/4/1946 – 18/4/2011), Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Trên trận tuyến thầm lặng, trong thời chiến hay thời bình, đội ngũ những người làm công tác Tham mưu CAND luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, dân tộc; luôn thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy CAND, sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lực lượng Tham mưu CAND luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Điểm lại những thành tích, chiến công của lực lượng Tham mưu CAND 65 năm qua, Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng cho biết: Ghi nhận những công lao, thành tích của lực lượng Tham mưu CAND trong 65 năm qua, lực lượng Tham mưu CAND trên cả nước đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương Quân công, Chiến công các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác cho tập thể, cá nhân về thành tích chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Riêng cơ quan Tham mưu Văn phòng Bộ Công an vinh dự và tự hào 2 lần được Bác Hồ tặng lẵng hoa; 2 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất; 3 lần được tặng thưởng Huân chương Quân công. Trong những năm đổi mới, cơ quan Tham mưu của Bộ liên tục được Bộ Công an tặng cờ "Đơn vị Thi đua xuất sắc" và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 3 năm liên tục, từ 2001 - 2003, Văn phòng Bộ được tặng cờ luân lưu của Chính phủ trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng tham mưu CAND, Văn phòng Bộ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Tham mưu CAND, 18/4/2011, Văn phòng Bộ vinh dự tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất…

1.Ngày 18/4/1946 được coi là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tham mưu CAND khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Nghị định số 121/NĐ quy định về tổ chức Việt Nam Công an vụ, từ Trung ương đến địa phương gồm 3 cấp. 65 năm một chặng đường gian khổ đã đi qua, ở mỗi thời kỳ, với mỗi tên gọi khác nhau nhưng lực lượng Tham mưu ở Công an các cấp luôn khẳng định được vị trí hết sức quan trọng của mình trong các mặt hoạt động của lực lượng CAND.

Trong mỗi thành tựu, mỗi chiến công vang dội của lực lượng Công an đều có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng Tham mưu. Tham mưu CAND đã thực hiện tốt chức năng phục vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an các cấp trong việc tổ chức công tác nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước từng bước hoàn thiện đường lối, chủ trương, phương châm công tác, đối sách trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND…

Những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, Tham mưu CAND lúc đó mới chỉ là các bộ phận rất mỏng được hình thành theo bộ máy Công an vụ đã nỗ lực vượt lên, nghiên cứu, nắm tình hình, cùng với các lực lượng khác trong Công an chuẩn bị và phục vụ kịp thời cho lãnh đạo các cấp Công an chỉ đạo các phương án, kế hoạch trấn áp bọn đặc vụ Tưởng, bọn mật thám, gián điệp Pháp câu kết với các đảng phái phản động tay sai, tấn công tiêu diệt các sào huyệt gây tội ác của chúng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Tham mưu Công an các cấp đã nêu cao tinh thần đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần cù, sáng tạo, vừa trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa tham mưu phục vụ sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Công an trong suốt cuộc kháng chiến; đẩy mạnh phong trào "Bảo mật phòng gian", phong trào "Ba không"; chuẩn bị các kế hoạch bảo vệ an toàn các chiến dịch, bảo vệ an ninh, trật tự khi tiếp quản các tỉnh, thành phố…

Đặc biệt, trong thời kỳ này, công tác tham mưu đã phục vụ lãnh đạo Bộ tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc đầu tiên, mở được nhiều lớp huấn luyện nghiệp vụ Công an trung, sơ cấp, đào tạo trang bị những kiến thức cơ bản về công tác Công an cho cán bộ, chiến sỹ; phục vụ sơ kết, tổng kết rút nhiều kinh nghiệm mang tính nghiệp vụ. Những kinh nghiệm, nội dung đó đã là cơ sở để chỉ đạo công tác và xây dựng lý luận nghiệp vụ về sau.

Sau Hiệp định Giơnevơ (7/1954), đất nước tạm thời chia làm 2 miền, tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nặng nề, lực lượng tham mưu đã tích cực nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo củng cố và kiện toàn bộ máy của lực lượng CAND cả về tổ chức và xây dựng lực lượng, tích cực phục vụ lãnh đạo Công an các cấp đề ra và hướng dẫn đôn đốc thực hiện các chủ trương, kế hoạch đấu tranh với bọn phản cách mạng, nghiêm trị những kẻ chống lại cách mạng XHCN, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ Công an ôn lại truyền thống tại nhà Văn phòng - Khu di tích Nha Công an Trung ương - Tuyên Quang. Ảnh: A.Hiếu.

2.Thời kỳ hòa bình, khi đất nước bước vào khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tham mưu được đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã thành lập mạng lưới giao liên từ Bộ đến địa phương; ban hành chế độ công tác thông tin, xây dựng các quy trình công tác, biểu mẫu báo cáo, đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tham mưu. Đã chủ động phục vụ kịp thời lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác cải tạo tề ngụy, ác ôn, tù tha về; trấn áp phản cách mạng, nội gián, giải quyết vấn đề FULRO, chống chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, góp phần tích cực vào thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm cuối của thế kỷ XXI, đất nước bước vào công cuộc đổi mới toàn diện, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, tham mưu Công an các cấp đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, tiến hành đổi mới toàn diện cả về tư duy, phương pháp công tác và tổ chức lực lượng. Đã đề xuất lãnh đạo Bộ ban hành Quy định về chế độ thông tin báo cáo thống kê trong lực lượng CAND, mở rộng các nguồn thu tin, tổ chức giao ban, phối hợp thông tin…

Lực lượng Tham mưu đã phục vụ lãnh đạo Công an các cấp phối hợp với các ngành, đoàn thể ra nhiều Nghị quyết liên tịch huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự…

Tham mưu CAND đã có sự đổi mới toàn diện các mặt công tác, cả về nhận thức, chủ trương và biện pháp công tác; mở rộng quan hệ đối ngoại. Đặc biệt, đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nhiều chủ trương, chính sách có ý nghĩa cơ bản, chiến lược trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Công an. Gần đây nhất là Kết luận số 86 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới" và Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"…

Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng vào thành tích của lực lượng CAND, chủ động giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Anh Hiếu