Tại buổi lễ trọng thể, Phụ nữ Công an đã báo cáo với Bác 61 gương Phụ nữ Công an cấp cơ sở xuất sắc giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực công tác. Trong những năm qua, cùng với toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ Công an toàn lực lượng, phụ nữ Công an cấp cơ sở đã tích cực học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy. 

Các chị đã gần nhân dân, sát nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo ANTT tại cơ sở; đồng thời, hoàn thành tốt vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế; tạo sự lan tỏa, động viên khích lệ phấn đấu thi đua giành thắng lợi mới trong công tác, chiến đấu.

Đoàn đại biểu Đoàn Phụ nữ Công an cấp cơ sở xuất sắc giai đoạn 2015-2020
báo công với Bác những thành tích nổi bật

Đến nay, đã có 2844 nữ đồng chí công tác tại các xã, phường, thị trấn, chiếm 67% tổng số nữ trong toàn lực lượng. Đã có 135 cán bộ nữ được bổ nhiệm vào các chức danh Trưởng, Phó trưởng Công an xã, phường, thị trấn, Công an quận, huyện. 

Các chị đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và có những đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại cơ sở. 

Đoàn vào lăng viếng Bác.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phụ nữ CAND bày tỏ lòng thành kính đối với Người, kính dâng lên Người lòng biết ơn vô hạn, lòng tận trung với Đảng, hiếu với dân; phát huy truyền thống “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Chỉ biết còn Đảng, còn mình” nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết sức lực và trí tuệ của mình cùng lực lượng CAND thực hiện nghiêm túc di huấn Sáu điều Bác dạy; hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu và những lời dạy sâu sắc của Người.


Vũ Linh