Cứ đầu giờ sáng mỗi ngày, các thành viên của CLB phòng chống ma tuý thôn Đồng Trang, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình lại gặp nhau để hội ý công việc. Trước tiên là những thông tin mới nhất về tình hình ANTT trên địa bàn, tiếp đến là kết quả hoạt động của CLB. Những việc đã làm được, những việc chưa làm được đều được thảo luận sôi nổi, phân tích, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất giải pháp thực hiện... Tất cả đều với một tâm nguyện: Làm thế nào để duy trì hoạt động của CLB một cách hiệu quả, đó là tâm nguyện của những cựu chiến binh, những anh Bộ đội Cụ Hồ năm xưa, những người luôn sẵn lòng làm cái công việc "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", góp phần vào sự bình yên của mỗi đường thôn, ngõ xóm.

Qua tìm hiểu được biết, trong nhiều năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở huyện Hưng Hà đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội bằng việc xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả. Những mô hình này, với mục tiêu chung là giữ vững ANTT ở địa phương như "khu dân cư an toàn, đoàn kết, không tội phạm ma tuý", "dòng họ không tệ nạn xã hội", "tổ tự quản về ATGT"... đặc biệt là mô hình CLB phòng chống ma tuý, đã góp phần đắc lực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Ông Trần Công Sơn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hồng An, huyện Hưng Hà cho biết: "Đối với công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, chúng tôi luôn xác định tuyên truyền, vận động, giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu. Trước hết là tuyên truyền với chính hội viên của mình, quan tâm, chăm lo, giáo dục con em mình không sa vào ma tuý. Chúng tôi đã đến từng gia đình để tuyên truyền về tác hại của ma tuý, trao đổi về biện pháp quản lý các cháu thanh thiếu niên. Gặp gỡ, cảm hoá, động viên những người nghiện tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng...".

Nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Thái Bình, tiếp giáp với 2 tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, 3 mặt giáp sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý, Hưng Hà là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Do đó cấp uỷ, chính quyền các cấp ở Hưng Hà luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Một trong những nội dung mang tính chiến lược lâu dài, làm nền tảng vững chắc trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương.

Công an huyện Hưng Hà đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng các mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm, coi đó là một chỉ tiêu thi đua để xếp loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm của các đơn vị. Phong trào đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay toàn huyện có 198 mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở 35/35 xã, thị trấn, trong đó có 37 mô hình tự quản ANTT, 28 thôn không có ma tuý, 10 họ giáo không ma tuý, 12 dòng họ không tệ nạn xã hội...

Thông qua công tác tuyên truyền về mô hình "xã, thôn, khu dân cư, xứ, họ đạo, dòng họ không ma tuý", mọi người đều nhận thức rõ: Phải tập hợp được sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh kiềm chế sự phát triển của tệ nạn này. Đối với khối cơ quan, trường học, Công an huyện Hưng Hà phối hợp với ngành Giáo dục tham mưu với Ban chỉ đạo của huyện chỉ đạo các trường học trên địa bàn xây dựng mô hình "hòm thư giúp bạn".

Hiện nay Hưng Hà đã xây dựng được 42 "hòm thư giúp bạn" ở 4 trường THPT, 23 trường THCS, 5 trường tiểu học và ở 11 cơ quan, doanh nghiệp. Qua đó đã tạo điều kiện cho ban giám hiệu các nhà trường và lực lượng Công an phát hiện những học sinh có biểu hiện phạm pháp để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Đặc biệt, gần đây, Hưng Hà đã xây dựng điểm mô hình giáo dục quản lý thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ làm trái pháp luật ở xã Hồng Minh, bước đầu đạt kết quả tốt.

Thực tế cho thấy công tác xây dựng các mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở huyện Hưng Hà đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần làm chuyển biến nhận thức của cán bộ và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Điều quan trọng là phải tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội kết hợp với xây dựng các mô hình khác nhằm lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia. Tạo thành phong trào của toàn dân, sức mạnh của toàn dân

Hồ Tuyên