Lớp cán bộ, chiến sỹ Công an miền Bắc lên đường chi viện An ninh miền Nam.

Từ giữa năm 1971, nhận thấy thời cơ giải phóng miền Nam đang đến gần, các tỉnh Nam Bộ sẽ cần nhiều cán bộ An ninh, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng đất nước; căn cứ đề xuất của Đảng - Đoàn và lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo việc mở trường đào tạo cán bộ An ninh miền Nam.

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ: "Mở trường riêng để đào tạo dài hạn cán bộ An ninh miền Nam sau này; dạy toàn diện và có hệ thống về chính trị, nghiệp vụ và kĩ thuật cần thiết. Được chọn vào trường này là các cháu miền Nam (ở miền Nam ra, hoặc con cán bộ miền Nam đang học tập văn hóa ở miền Bắc đủ tiêu chuẩn vào ngành)".

Thực hiện chủ trương này, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng: Song song với việc đưa lực lượng An ninh miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam, phải khẩn trương triển khai quyết định của Ban Bí thư, mở trường đào tạo cán bộ An ninh miền Nam tại miền Bắc, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và văn hóa cho các đồng chí An ninh miền Nam và con em của họ để đưa về miền Nam công tác, chiến đấu; đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự xã hội trong cả nước sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng...

Ngày 29/10/1971, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ký quyết định thành lập Trường Đào tạo cán bộ An ninh miền Nam, lấy bí số nghiệp vụ là E1171, đặt tại tỉnh Vĩnh Phú (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời kì đầu, chương trình đào tạo cán bộ An ninh miền Nam có hai mức 9 tháng và 6 tháng. Chương trình 9 tháng dành cho cả cán bộ An ninh miền Nam và Công an miền Bắc chi viện An ninh miền Nam; gồm hai phần lí thuyết, hai phần kĩ năng, một phần rèn luyện thực tế, phần tự tu dưỡng, phần tổng ôn tập và các cuộc hành quân dã ngoại.

Chương trình đào tạo 6 tháng dành cho các cán bộ An ninh miền Nam đã trải qua thực tế chiến đấu, gồm những nội dung cô đọng, sát thực với yêu cầu và thực tiễn công tác. Sau khi Hiệp định Pari được kí kết, trước yêu cầu tăng cường lực lượng cho an ninh miền Nam, thời gian và chương trình đào tạo được rút xuống nhưng vẫn đảm bảo những nội dung, yêu cầu đặt ra.

Hai năm sau khi ra đời, với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giáo viên và học viên E1171, tháng 9/1973, Bộ Công an kí quyết định thành lập Trường phổ thông E1171 với 3 cấp học theo chương trình của Bộ Giáo dục. Từ thời điểm này, trường giảng dạy văn hóa liên cấp từ lớp 1 đến lớp 10. Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng văn hóa, các chương trình đào tạo chính trị, nghiệp vụ, kĩ thuật... cũng luôn được củng cố, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, thực tế công tác chi viện cán bộ cho chiến trường.  

Trong hơn 4 năm tồn tại (từ 1971 đến hết 1975), Trường Đào tạo cán bộ An ninh miền Nam đã luôn bám sát và hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ An ninh miền Nam ra Bắc học tập và bồi dưỡng sức khỏe để trở lại chiến trường tiếp tục chiến đấu; vừa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an miền Bắc chi viện cho An ninh miền Nam, vừa đào tạo, nuôi dưỡng các cháu thiếu niên là con em cán bộ cách mạng miền Nam và thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất khác.

Đã có 5.425 lượt học viên được đào tạo và chi viện cho chiến trường miền Nam. Hầu hết các học viên đều phát huy tốt kiến thức đã thu nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu hậu chiến, phá hoại của các thế lực thù địch, các cơ quan đặc biệt nước ngoài.

Hiện nay, nhiều cựu học viên Trường Đào tạo cán bộ An ninh miền Nam vẫn đang tiếp tục công tác, chiến đấu trên mặt trận thầm lặng bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhiều đồng chí trưởng thành, trở thành tướng lĩnh, lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an và một số ngành khác.

Nhìn lại cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự ra đời của các Trường nhi đồng miền Nam (tại miền Bắc) đến Trường Đào tạo cán bộ An ninh miền Nam (E1171) là tầm nhìn chiến lược, sáng suốt của Bác Hồ và Trung ương Đảng. Đó là sự nhất quán, là nguyên tắc của Đảng trong công tác xây dựng, đào tạo chuẩn bị đội ngũ cán bộ qua các thời kì cách mạng

Duy Hiển