Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy".

Lời của Bác là tiếng gọi của non sông, đất nước. Đấy là lời hịch cho dân tộc ta xông lên đánh giặc, cứu nước và xây dựng cuộc sống mới. Trong thế kỷ vừa qua, chưa có dân tộc nào trên hành tinh này phải tiến hành những cuộc kháng chiến thần thánh bảo vệ Tổ quốc lâu dài như dân tộc Việt Nam, chưa có dân tộc nhỏ nào đánh thắng liên tiếp những thế lực xâm lược có tầm cỡ lớn trên thế giới như dân tộc Việt Nam. Các thế hệ người Việt Nam hôm nay và muôn đời sau nguyện mãi mãi bảo vệ nền độc lập dân tộc của mình, bất chấp mọi thách thức từ đâu đến.

Lời nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc lập tự do" khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Người còn nói: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì"; "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

Dân tộc ta đang thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đem  hết trí tuệ và sức lao động tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Trước mắt là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đấy là nhiệm vụ trung tâm, là vấn đề chính trị - xã hội trọng đại số một của toàn Đảng, toàn dân ta. Đấy là một sự nghiệp to lớn và khó khăn chưa từng có ở Việt Nam, có cả cơ hội và thách thức, có cả thành công và vấp váp, tất cả nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đấy chính là chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và ở Việt Nam.

Cũng cách đây 63 năm, cùng ngày nổ ra cuộc Cách mạng Tháng Tám, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời. Ngay khi mới thành lập, Công an nhân dân đã phải lao ngay vào cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Trong tình thế đất nước "ngàn cân treo sợi tóc", cán bộ, chiến sĩ Công an ta đã oanh liệt chống lại các thế lực thù địch nước ngoài và trong nước âm mưu bóp chết nền dân chủ cộng hòa đang thời kỳ trứng nước; kịp thời phát hiện và trấn áp bọn đặc vụ, mật thám, gián điệp là tay sai của các nước ngoài âm mưu gây rối, bạo loạn, lật đổ; ngăn chặn được nhiều tội ác đẫm máu để bảo vệ nhân dân. Chính lòng yêu nước nồng nàn đã giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân làm nên những kỳ tích đó.

Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Trong thời kỳ đổi mới ngày nay, lực lượng Công an nhân dân đã làm thất bại các kế hoạch phá hoại, gây rối nhiều mặt của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước, khám phá và ngăn chặn nhiều đường dây, nhiều loại tội phạm quốc gia, quốc tế sử dụng công nghệ cao; khám phá nhiều vụ án tham nhũng, ma tuý, buôn người, cướp của… hết sức tinh vi.

Đa số cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có đạo đức, phẩm chất tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm mưu trí, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.

60 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sáu điều dạy của Bác Hồ, gần hai năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong lực lượng Công an nhân dân đã xuất hiện nhiều đơn vị tiên tiến, nhiều chiến sĩ thi đua xuất sắc, nhiều Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nhiều tấm gương cao đẹp "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Công an nhân dân xứng đáng là nòng cốt vững chắc, là chỗ dựa tin cậy, là xung kích quả cảm, là lực lượng trung thành của Tổ quốc và nhân dân, của Đảng và Nhà nước, của sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cách mạng Việt Nam. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mới ngày một no ấm thêm, Tổ quốc mới ngày một giàu mạnh thêm". Chủ nghĩa yêu nước truyền thống của Việt Nam đã phát triển thành chủ nghĩa yêu nước hiện đại, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Đấy chính là lẽ sống của nhân dân và lực lượng Công an nhân dân ta, là sự thực hiện lời thề thiêng liêng của dân tộc ta trong Ngày Độc lập  63 năm về trước

Hồng Hà (Nguyên Bí thư Trung ương Đảng)